Thursday, 3 September 2015

FRONT-END AND BACK-END

Dalam kejuruteraan perisian, istilah "akhir hadapan" dan "akhir belakang" adalah perbezaan yang merujuk kepada pemisahan kebimbangan antara lapisan persembahan dan masing-masing lapisan akses data.

Bahagian hadapan adalah satu antara muka antara pengguna dan akhir belakang. Depan dan hujung belakang boleh diagihkan antara satu atau lebih sistem.

Dalam seni bina perisian, mungkin ada banyak lapisan di antara perkakasan dan pengguna akhir. Setiap boleh diperkatakan sebagai mempunyai bahagian depan dan bahagian belakang. Hadapan adalah abstrak yang, memudahkan komponen asas dengan menyediakan antara muka mesra pengguna.

Dalam reka bentuk perisian, contohnya, seni bina model-view-controller menyediakan depan dan belakang berakhir untuk pangkalan data, pengguna dan komponen pemprosesan data. Pemisahan sistem perisian ke depan dan hujung belakang memudahkan pembangunan dan memisahkan penyelenggaraan. Satu peraturan ibu jari adalah bahawa hadapan (atau "pelanggan") pihak adalah mana-mana komponen dimanipulasi oleh pengguna. Pelayan-sampingan (atau "akhir belakang") kod tinggal pada pelayan. Kekeliruan ini timbul apabila seseorang itu perlu membuat suntingan depan untuk fail pelayan-sampingan. Kebanyakan pereka HTML, misalnya tidak perlu untuk berada di pelayan apabila mereka membangun HTML sebaliknya  jurutera pelayan-sampingan, mengikut definisi, tidak pernah pada apa-apa tetapi pelayan. Ia mengambil masa kedua untuk akhirnya membuat fungsi, laman web interaktif.

Untuk subsistem komputer utama, pengurus fail grafik adalah akhir hadapan untuk sistem fail komputer dan antara muka shell dengan sistem operasi. Bahagian hadapan muka pengguna dan akhirnya kembali melancarkan program sistem operasi sebagai tindak balas.

Menggunakan antara muka baris perintah (CLI) memerlukan pengambilalihan istilah khas dan hafalan arahan, jadi antara muka pengguna grafik (GUI) bertindak sebagai persekitaran desktop akhir hadapan sebaliknya. Dalam persekitaran Unix, ncurses adalah lebih mudah, akhir hadapan separuh grafik untuk CLI. Pada peringkat Unix CLI sendiri, paling bait aliran berorientasikan (iaitu, menggunakan stdin / stdout / stderr sebagai antara muka mereka) program bertindak sebagai penapis-berdiri sendiri program-program yang juga boleh berfungsi sebagai hujung depan dan belakang berakhir untuk program lain. (Mereka berfungsi dengan data paip antara mereka sendiri, kebanyakannya untuk pemprosesan teks; sebagai contoh: $ perkataan grep ~ pengguna / dir / infile | jenis | tee ~ pengguna / dir / outfile)

Dalam pengkomputeran rangkaian, bahagian depan boleh merujuk kepada mana-mana perkakasan yang mengoptimumkan atau melindungi trafik rangkaian. Ia dipanggil permohonan perkakasan depan kerana ia diletakkan di atas menghadap ke luar-akhir hadapan rangkaian atau sempadan. Trafik rangkaian melalui perkakasan depan sebelum memasuki rangkaian.

Dalam sistem pengurusan kandungan, terma bahagian depan dan akhir belakang boleh merujuk kepada pengguna akhir menghadapi pemandangan CMS dan pandangan pentadbiran masing-masing.

Dalam penyusun, bahagian hadapan menterjemahkan kod sumber pengaturcaraan komputer ke dalam perwakilan pertengahan, dan akhir kembali bekerja dengan perwakilan perantaraan untuk menghasilkan kod dalam bahasa output komputer. Hujung belakang biasanya mengoptimumkan untuk menghasilkan kod yang berjalan lebih cepat. Perbezaan di bahagian depan / belakang boleh memisahkan bahagian penghurai yang berurusan dengan kod sumber dan hujung belakang yang menjana kod dan mengoptimumkan. Sesetengah reka bentuk, seperti GCC, pilihan tawaran antara berbilang hujung depan (menghuraikan bahasa sumber yang berbeza) atau hujung belakang (menjana kod untuk pemproses sasaran yang berbeza).

Dalam sintesis pertuturan, bahagian hadapan merujuk kepada sebahagian daripada sistem sintesis yang menukarkan teks input ke dalam perwakilan fonetik simbolik, dan akhirnya kembali menukarkan perwakilan fonetik simbolik ke dalam bunyi yang sebenar.


Dalam konteks aplikasi WWW, orang tengah adalah perkhidmatan yang berfungsi serentak sebagai pelayan di hujung depan dan sebagai pelanggan di hujung belakang. 

Tuesday, 25 August 2015

APA ITU CSS ???

Apa itu CSS ?

CSS adalah bermaksud dari Cascading Style Sheet. CSS merupakan salah satu kod pemrograman yang bertujuan untuk menghias dan mengatur gaya paparan/layout halaman web supaya lebih elegan dan menarik. CSS adalah sebuah teknologi internet yang dikeluarkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C pada tahun 1996. Awalnya, CSS dikembangkan di SGML pada tahun 1970, dan terus dikembangkan hingga saat ini. CSS telah mereka banyak bahasa markup seperti HTML, XHTML, XML, SVG (Scalable Vector Graphics) dan Mozilla XUL (XML User Interface Language). 

CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bahagian  pada teks, warna tabel, ukuran border, warna border, warna hyperlink, warna mouse over dan lain-lain. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur paparan dokumen. Dengan adanya CSS membolehkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeza.


Cara Penulisan:

Kod CSS permulaan sering dijumpai sebagai berikut:

h1 {
    color: #0789de;
   } 
 
 

Inline Style Sheet 

Contoh penulisan CSS dengan metode Inline Style Sheet:

<html>
<head>
<title>Contoh Bentuk Inline </title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<p id="cth1">
Ini adalah contoh tag P tanpadiformat menggunakan CSS </p>

<p id="cth2" style="font-size:20pt">
Tag P ini diformat dengan besar font 20 point </p>

<p id="cth3" style="font-size:14pt; color:red">
Tag P ini diformat dengan besar font 14 point, dan menggunakan warna merah </p>
</body>
</html> 
 
 

Embedded Style Sheet

Contoh penggunaan CSS dengan metode Embedded Style Sheet :
<html>
<head>
<title>Contoh Bentuk Embedded</title>
</head>
<style>
body {background:#0000FF; color:#FFFF00; margin-left:0.5in}
h1 {font-size:18pt; color:#FF0000}
p {font-size:12pt; font-family:arial; text-indent:0.5in}
</style>

<body>
<h1 id="cth1">Judul ini berukuran 18 dengan warna merah!</h1>
<p id="cth2">Tag p ini di format dengan besar font 12 point dengan tipe font Arial dan mempunyai identasi 0.5 inch </p>
<p id="cth3">Yang perlu diperhatikan juga bahwa body disini telah diformat dengan margin kiri 0.5 inch dan warna background biru</p>
</body>
</html>

Tuesday, 18 August 2015

WEB RESPONSIVE

PENGERTIAN WEB-RESPONSIVE!!!

 

PENGENALAN

Sekarang ramai orang melakukan aktiviti online melalui device SmartPhone untuk update status, upload gambar, dan mengakses sebuah website. Dengan keadaan yang seperti ini,  kita sebagai pemilik website harus memiliki website yang boleh diakses melalui device SmartPhone tersebut. Bagi yang menggunakan CMS seperti WordPress mungkin sudah tersedia pluginnya. Dengan hadirnya teknologi Responsive ini, kita hanya perlu menggunakan satu design saja untuk berbagai device yang ada dan boleh digunakan di mana sahaja.
 APAKAH ITU WEB RESPONSIVE ???

Responsive Web Design adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membuat layout website untuk menyesuaikan diri dengan tampilan device pengunjung, baik ukuran maupun orientasinya. Jadi paparan yang berada di desktop komputer dengan paparan yang diakses melalui SmartPhone akan berbeza paparannya. Responsive Web Design ini apabila kita menggunakan satu website di komputer ia akan memaparkan maklumat yang berada di dalamnya. Apabila kita "RESTORE DOWN" paparan akan menjadi kecil dan maklumat di dalamnya semua akan dipaparkan walaupun kita kecilkan lagi website tersebut.
Seterusnya, apabila kita buka website di smartphone ia akan memaparkan keseluruhan maklumat di dalam website tersebut walaupun smartphone itu lebih kecil daripada komputer. Oleh itu, responsive web design ini boleh memaparkan keseluruhan maklumat didalamnya samaada di komputer atau di smartphone. Dengan ini, pengguna dapat menggunakan website secara mudah dengan paparan yang ada.

P/S : Gambar seperti di atas ini menunjukkan bahawa dengan adanya web responsive ini ia boleh memaparkan website di mana-mana sahaja device.

Sunday, 9 August 2015

Apa Itu Bootstrap ???

BOOTSTRAP

 Bootstrap adalah front-end framework yang solek, baik dan luar biasa yang mengedapankan paparan untuk mobile device (Handphone, smartphone dll.) Penggunaan ini mempercepat dan mempermudahkan pengembangan website. Bootstrap menyediakan HTML, CSS dan Javascript siap pakai dan mudah untuk dikembangkan. 

BELAJAR BOOTSTRAP UNTUK APA ?

 Bootstrap merupakan framework (Rangka Kerja) untuk membangunkan design web secara responsif. Maksudnya, paparan web yang dibuat oleh bootstrap akan menyesuaikan ukuran layar dari browser yang kita gunakan baik di desktop, tablet ataupun mobile device. Fitur ini boleh diaktifkan ataupun tidak diaktifkan sesuai dengan keinginan kita sendiri sehingga kita boleh membuat web untuk memaparkan desktop saja dan apabila dirender oleh mobile browser maka tampilan dari web yang kita buat tidak boleh beradaptasi sesuai layar. Dengan bootstrap kita juga boleh membangunkan web dinamik ataupun statik.

Di bawah ini adalah antara ikon bootstrap:
 

 

Thursday, 2 July 2015

Recognize The Type Of User Interface


Assalamualaikum, post kali ini kita akan membincangkan tentang Recognize The Type Of User Interface iaitu Jenis-jenis Antara Muka. Ada beberapa User Interface yang akan dibincangkan iaitu :


    1.    Antara muka baris arahan ( Command-line Interface / CLI )
Pengguna menaip satu arahan pada papan kekunci komputer dan system komputer bertindak dengan paparkan arahan yang telah diberi pada monitor computer.

    2. Antara muka grafik ( Graphical User Interface / GUI )
Antara muka grafik menerima input melalui papan kekunci komputer,tetikus dan menyediakan output grafik pada monitor komputer.
Antara muka grafik digunakan untuk manipulasi ikon secara terus dengan menggerakkan sesuatu peranti.

   3.   Antaramuka berpandukan menu ( Menu-driven User Interfaces / MDUI )
Antaramuka berpandukan menu membenarkan pengguna untuk mendapat arahan melalui menu.            4. Antaramuka Segera ( Prompt User Interface / PUI ) 
     Antaramuka segera mempercepatkan pengguna untuk memasukkan sesuatu maklumat,sistem komputer meminta maklumat serta pergi ke langkah yang seterusnya. Contohnya, komputer minta log in untuk membuka sesuatu laman web.


                5. Antaramuka Melalui Suara ( Voice User Interface / VUI )
Antaramuka melalui suara membenarkan pengguna berinteraksi dengan menggunakan suara. Percakapan pengguna akan dirakam dan segala patah perkataan pengguna bercakap akan mengeluarkan respon. Tetapi, sistem komputer boleh memahami perkataan dalam tatabahasa yang betul sahaja.


          6. Antaramuka Pelbagai Modal Pengguna ( Multi-modal User Interfaces / MUI )

Antaramuka Pelbagai Modal Pengguna merujuk kepada interaksi antara maya dan persekitaran fizikal melalui komunikasi mod semula jadi. Sistem pelbagai modal menyediakan persekitaran yang lebih efisyen, dan boleh digunakan bagi membenarkan pengguna untuk berinteraksi melalui kaedah input seperti ucapan, tulisan, isyarat tangan dan pandangan. Selain itu, kaedah output juga dapat digunakan bagi tujuan ini.
Thursday, 25 June 2015

Human - Computer Interaction

Pada post kali ini, ia akan menerangkan Human- Computer Interaction iaitu cara manusia dan komputer berinteraksi. Apa yang dimaksudkan dengan Human Computer Interaction ini???
Oleh itu, kita perlu mengenalpasti maksud/definisi HCI ini seperti di bawah:

Definisi HCI 
adalah suatu proses/aktiviti iaitu HCI , pengguna boleh manfaatkanya dan boleh berinteraksi antara dua muka (interface) melalui medium (hardware) seperti komputer. Semasa HCI sedang dijalankan, sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan komputer dan kita sendiri yang memberi arahan kepada komputer, dan sistem komputer menerima arahan daripada kita dan terus melaksanakan arahan tersebut. Sistem komputer akan melaksanakan arahan sehingga selesai. HCI juga merupakan suatu perkara yang menekankan pada aspek rekabentuk, penilaian dan perlaksanaan daripada sistem komputer yang interaktif untuk kegunaan manusia dengan mengambil kira perkara yang terjadi disekeliling. Tujuan HCI adalah membuatkan sistem lebih berguna, bebas dari gangguan pengguna luar (hacker), produktif, efektif, efisien dan mempunyai pelbagai fungsi. 


HUMAN/PENGGUNA YANG MENGGUNAKAN HCI 
 Manusia yang menggunakan HCI adalah pengguna/orang yang berinteraksi dengan komputer melalui sistem komputer dengan memberikan arahan serta merta sehingga dapat menyelesaikan kerja sehingga selesai. Manusia atau pengguna yang menggunakan HCI menggunakan hardware seperti komputer, tetikus (mouse) untuk memasukkan maklumat seperti rekabentuk, penilaian seseorang dan sebagainya. Tanpa manusia, HCI tidak dapat dijalankan dan dibangunkan. 


COMPUTER 
 Semua sudah maklum apa itu komputer. Jika yang baru mengenali dunia IT, komputer adalah hardware yang digunakan sebagai medium untuk manusia berinteraksi dengannya. Untuk menjalankan HCI, perkakasan seperti komputer amat diperlukan. Telefon bimbit juga merupakan perkakasan sama seperti komputer yang didalamnya terdapat “add gesture” “fingerprints” dan sebagainya. Dunia moden sekarang telah banyak mewujudkan komputer pelbagai jenis 


INTERACTION 
 Interaksi pula adalah sesuatu perkara yang membolehkan terjadinya sesuatu interaksi antara pengguna dan komputer. Interaksi adalah perkara yang menyampai maklumat melalu medium yang telah dinyatakan tadi dengan mudah. Bagaimana interaksi boleh terjadi? Interaksi merupakan proses dimana ianya memerlukan manusia (human) dan juga komputer (hardware) untuk berinteraksi untuk menyelesaikan sesuatu perkara dalam aspek rekabentuk, penilaian dan sebagainya. Tanpa kedua perkara tersebut, akan tidak wujud interaksi antara manusia dan computer kerana computer menerima arahan daripada pengguna yang dipanggil interaction.